top of page

MITÄ ON
ENERGIAHOITO?

Energiahoidot ovat kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin tähtäävää hoitotyötä, jossa terveys ja hyvinvointi ymmärretään laajasti.

Mitä on energiahoito?

Energiahoito on lempeä ja tehokas tapa purkaa kehossa ja mielessä olevaa stressiä ja energiatukoksia. Hoito vaikuttaa tietoisen mielen ohi suoraan autonomiseen hermostoon purkaen kroonista stressitilaa ja jännityksiä sekä aktivoiden parasympaattista hermostoa. Tämä vaikuttaa kehoon hyvin kokonaisvaltaisesti, minkä seurauksena kehon luontaiset paranemismekanismit vahvistuvat. Energiahoidosta voidaan myös sanoa, että siinä avataan ja tasapainotetaan kehon energiakiertoa sekä puretaan fysiologista ja emotionaalista stressiä, mikä vapauttaa esteitä kehon oman paranemisprosessin tieltä.


Hoitomuoto on täysin turvallinen, sillä hoidossa kaikki tapahtuu hoidettavan kehon ja mielen sallimassa tahdissa niiden omilla ehdoilla.


Energiahoito vaikuttaa kokonaisvaltaisesti, mutta asiakkaan tarpeen mukaan hoitoa painotetaan enemmän fyysisen kehon tai tunnepuolen hoitoon. Esimerkiksi asentovirheitä hoidetaan siten, että asentovirheet ensin mitataan, minkä jälkeen niitä korjataan energeettisellä jäsenkorjauksella. Energeettisessä jäsenkorjauksessa puretaan fysiologista stressiä lempeillä energiahoitotekniikoilla, mikä hellittää kipua ja syvien lihasten jännitystä. Tunnepuolen hoidossa puolestaan vapautetaan tunnelukkoja ja emotionaalista stressiä erityisesti hermoston kautta vaikuttavilla tekniikoilla.


Jokainen energiahoito toteutuu kuitenkin eri tavalla, sillä energiahoitaja räätälöi ja toteuttaa hoidon yksilöllisesti asiakkaan tarpeen mukaan. Niinpä hoidossa saatetaan käyttää useaa eri energiahoitotekniikkaa hoidettavan tarpeiden mukaan.

 

Länsimainen lääketiede keskittyy usein sairauden välittömiin syihin ja fyysisessä kehossa tapahtuviin prosesseihin hoitaen näitä esimerkiksi lääkkein tai leikkauksin. Energiahoitaja taas keskittyy syvemmällä oleviin, usein mielen tasolla vaikuttaviin stressitekijöihin, jotka tekevät henkilön alttiiksi sairastumaan.

 

Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin menetelmä


Energiahoitojen näkemys terveestä ihmisestä on ylipäätään laajempi, kuin lääketieteessä perinteisesti ajatellaan. Terveys ei tarkoita vain sairauden puuttumista, kuten normaaleja laboratoriotuloksia. Terveyteen kuuluu myös ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvoinnin kokemus, tunne siitä, että on sopusoinnussa itsensä ja ympäristönsä kanssa, haluaa hyvää itselle ja muille ja kokee elämänsä merkitykselliseksi. Energiahoidoilla voidaan paitsi poistaa stressiä, myös lisätä harmonian ja onnellisuuden tunnetta elämässä.


Energiahoito vaikuttaa syyn tasolla. Energiahoito poistaa stressiä, mikä lisää koko kehon elinvoimaa. Näin energiahoidossa poistetaan esteitä kehon oman paranamisprosessin tieltä ja keholle luodaan edellytyksiä parantaa itseään. Tärkeintä on halu parantua ja päästää irti vanhasta.


Kehon omien paranemismekanismien vahvistamista


Esimerkiksi nielurisatulehdus johtuu viruksista tai bakteereista, joista jälkimmäisessä tapauksessa tautia voidaan länsimaisessa lääketieteessä hoitaa antibiooteilla. Tämä onkin toimiva keino akuutissa tilanteessa. Mutta mikäli sama ihminen kärsii toistuvista nielutulehduksista, kehossa on todennäköisesti piilevää stressiä, joka heikentää kurkun aluetta ja altistaa jatkuvalle sairastelulle. Tällainen stressitekijä voi olla vaikkapa kommunikointivaikeudet työpaikalla tai perheenjäsenten kanssa ja oman ilmaisun tukahduttaminen. Kun stressi poistetaan energiahoidon avulla, kehon omat paranemismekanismit vahvistuvat ja toistuvat tulehdukset jäävät pois.

 

Länsimainen lääketiede ja energiahoidot toimivat siis osittain inhimillisen hyvinvoinnin eri tasoilla ja voivat mainiosti täydentää toisiaan varsinkin kroonisten tai toistuvien vaivojen hoidossa. Esimerkiksi Englannissa ja Yhdysvalloissa tässä asiassa ollaan jo pitkällä, ja energiahoitoja tehdään myös useissa sairaaloissa.
 

bottom of page